De trainer van de Mastbosrunners stelt de trainingen met uiterste zorgvuldigheid samen en streeft ernaar dat elke deelnemer, waaronder u als lid van de Mastbosrunners, de trainingen zonder blessures volbrengt. De trainer van de Mastbosrunners kan echter niet garanderen dat er gedurende of na de trainingen geen blessures zullen optreden. De trainer van de Mastbosrunners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook , die het directe of indirecte gevolg zouden kunnen zijn van het volgen van de trainingen. Tevens aanvaardt de trainer van de Mastbosrunners geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, letsel of enig ander nadeel dat wordt geleden, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van trainingsadviezen of trainingsschema’s. Door accepteren van de voorwaarden verklaart de deelnemer (i) de bovenstaande aansprakelijkheidstekst te hebben gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen, (ii) de trainingen van de trainer van de Mastbosrunners geheel op eigen risico te volgen en (iii) de trainingsprogramma’s en trainingsadviezen opgesteld / gedaan door de trainer van de Mastbosrunners op eigen risico te volgen.