PRIVCACYBELEID VAN LOOPGROEP MASTBOSRUNNERS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die loopgroep Mastbosrunners verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van loopgroep Mastbosrunners, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan loopgroep Mastbosrunners verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Sietse Keun, Klarenberg 9 Breda.
Deze functionaris is bereikbaar via skbr@xs4all.nl of 0765415820

2. Welke gegevens verwerkt loopgroep Mastbosrunners en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) (bankrekeningnummer(s) worden niet op de server van website bewaard)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze loopgroep zoals bv social media accounts
2.2  Loopgroep Mastbosrunners verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van loopgroep Mastbosrunners;
c)  Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt gebruik om ook na het beëindigen van het lidmaatschap je op de hoogte te brengen van activiteiten van loopgroep Mastbsorunners

E-mail berichtgeving (opt-out):

Loopgroep Mastbosrunners gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van loopgroep Mastbosrunners. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Loopgroep Mastbosrunners verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen en daarna tot je via e-mail opdracht geeft tot het verwijderen van je persoonsgegevens. Aansluitend  worden de persoonsgegevens binnen een maand vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft loopgroep Mastbosrunners passende maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van loopgroep Mastbosrunners kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Loopgroep Mastbosrunners zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop loopgroep Mastbosrunners je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie skbr@xs4all.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die loopgroep Mastbosrunners verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].