Trainer: Sietse Keun
contact
E-mail: skbr@xs4all.nl
Mobiel: 0634100981

De trainingen vinden plaats op de dagen die zijn vermeld in de trainingskalender (zie hiernaast). Over het algemeen het op maandag en zaterdag interval trainingen, er wordt rekening geouden met de belastbaarheid van de deelnemers. Deelnemers moeten er rekening mee houden dat afhankelijk van de doelstelling er naast de reguliere trainingen, twee of meer trainingen per week moeten worden afgewerkt. Voor het behalen van de doelstelling kunnen deelnemers een zoveel mogelijk op persoonlijke belastbaarheid samengestelde schema krijgen. Om de zorgvuldigheid te kunnen waarborgen en om blessures te voorkomen dienen de deelnemers regelmatig hun resultaten terug te koppelen aan de trainer en eventuele blessures voorafgaand aan de training te melden aan de trainer. 

Kosten;

De eerste 4 weken zijn kosteloos. In deze periode kan de deelnemer bepalen door te gaan met de sport. Na de proefperiode wordt er € 5,00 per maand  in rekening gebracht. Gelieve het bedrag over te maken naar;

Rekeningnummer: 
IBAN: NL52ABNA0457327561
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO BANK NV.
t.n.v. S. Keun.
o.v.v. Contributie MBR