Informatie en kosten

Trainer: Sietse Keun
E-mail: sietsekeun@gmail.com / skbr@xs4all.nl
Telefoon: 0765415820 / 0634100981

De trainingen vinden plaats op de dagen die zijn vermeld in de trainingskalender (zie hiernaast). Over het algemeen wordt er getraind in groepen met dezelfde belastbaarheid. Deelnemers moeten er rekening mee houden dat afhankelijk van de doelstelling er naast de reguliere trainingen, twee of meer trainingen per week moeten worden afgewerkt. Eén of twee training zullen altijd onder begeleiding worden uitgevoerd, de andere trainingen moeten zelfstandig door de deelnemer worden uitgevoerd. Hiervoor kunnen de deelnemers een zoveel mogelijk op persoonlijke belastbaarheid samengestelde schema krijgen. Om de zorgvuldigheid te kunnen waarborgen en om blessures te voorkomen dienen de deelnemers regelmatig hun resultaten terug te koppelen aan de trainer en eventuele blessures voorafgaand aan de training te melden aan de trainer. 

De trainingen worden ingedeeld in perioden van 12 weken. Afhankelijk van het doel kunnen er meerdere perioden nodig zijn.

Kosten;

De eerste 4 weken zijn kosteloos. In deze periode kan de deelnemer bepalen door te gaan met de sport. Na de proefperiode wordt er € 5,00 per maand  in rekening gebracht. Gelieve het bedrag over te maken naar;

Rekeningnummer: 
IBAN: NL52ABNA0457327561
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO BANK NV.
t.
n.v. S. Keun.
o.v.v. Contributie MBR